Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 115 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 115 of 226
113
Néhány felvételi módszer
A gyorsgomb visszavonása
Az 2. lépésben válassza a
beállítást.
A
gomb használata
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
,
,
vagy a
gombbal
válassza ki a hozzárendelni kívánt
képet.
2.
Nyomja meg a
gombot.
3.
Nyomja meg a
gombot.
Ha a
az ikon jobb alsó sarkában jelenik meg, bejegyezheti
a funkciót, de bizonyos felvétel üzemmódokban vagy
egyéb beállításokkal akkor sem használhatja, ha megnyomja
a
gombot.
1
Nyomja meg a
gombot.
,
és
: átvált a beállítások között a
gomb minden
megnyomása alkalmával.
,
és
: megjeleníti a megfelel
ő
beállítási képerny
ő
t.
: rögzíti a fehéregyensúlyi adatokat a
gomb minden
megnyomása alkalmával. Mivel a keret ilyenkor nem jelenik
meg, ellen
ő
rizze, hogy a fehér papír vagy szövet úgy van
elhelyezve, hogy az LCD képerny
ő
közepén jelenik meg, majd
nyomja meg a
gombot. A funkció egyszeri használatát
követ
ő
en a fehéregyensúly beállítás értéke a
beállításra
módosul.
: a
gomb megnyomása a videó rögzítését indítja
el a
(Normál) üzemmódnál beállított rögzített képpontok
számával és képfrekvenciával, ha a módkapcsoló
állásban van.
: a
gomb megnyomása esetén az LCD-kijelz
ő
kikapcsol. A kijelz
ő
az ON/OFF és a zárkioldó gomb kivételével
bármelyik gomb megnyomásával vagy a fényképez
ő
gép
függ
ő
leges–vízszintes helyzetének megváltoztatásával ismét
bekapcsolható.
: a
gomb megnyomásakor hang hallatszik, amely
figyelmezteti a felvétel alanyát a felvétel el
ő
tti pillanatban.
Sample
This manual is suitable for devices