Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 113 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 113 of 226
111
Néhány felvételi módszer
Ha a Auto.kategória. beállítása [Be], a képek rögzítésükkor
automatikusan el
ő
re megadott kategóriákba kerülnek.
Képek automatikus kategorizálása
(Auto.kategória)
Használható felvételi üzemmódok
220. oldal
Emberek
,
vagy
módban készített képek, vagy olyan
képek, amelyeken a készülék arcokat ismert fel az
[AF keret] menü [Arcérzékelés] beállításával.
Küls
ő
Olyan képek, amelyek
vagy
módban készültek.
Események
Olyan képek, amelyek
,
,
,
,
vagy
módban készültek.
1
Válassza az [Auto.kategória]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
menüben a
vagy
gombbal válassza az
[Auto.kategória] lehet
ő
séget.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Be] vagy [Ki] lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
A videókat nem lehet automatikusan kategorizálni;
a kategorizálás a Saját kateg. funkció segítségével végezhet
ő
el
(120. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices