Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 112 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 112 of 226
110
Az LCD kijelz
ő
n fényképezés közben 3:2-es arányú nyomtatási
területet adó függ
ő
leges és vízszintes vonalakat jeleníthet meg,
amelyek segítenek ellen
ő
rizni a fényképezett tárgy pozícióját.
A kijelz
ő
segédvonalainak beállítása
Használható felvételi üzemmódok
220. oldal
Ki
Négyzetháló
A négyzetháló megjelenítésével a képerny
ő
t 9 részre
oszthatja. Ez segít ellen
ő
rizni a tárgy vízszintes és
függ
ő
leges elhelyezkedését.
3:2 képhatár
Beállíthatja egy L méret
ű
vagy levelez
ő
lap méret
ű
nyomat
készítése során a (3:2 arányú) nyomtatási területet.*
A nyomtatási területen kívül es
ő
terület szürkén
jelenik meg.
* A képek ezzel a beállítással is normál 4:3-as arányúak lesznek.
Mindkett
ő
Egyidej
ű
leg megjeleníti a négyzethálót és a 3:2 képhatárt.
1
Válassza a [Kij.segédvonal]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
menüben a
vagy
gombbal válassza az
[Kij.segédvonal] lehet
ő
séget.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Ki] [Négyzetháló], [3:2 képhatár]
vagy [Mindkett
ő
] lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Csak a [Négyzetháló] használható a
vagy a
választásakor, illetve videó üzemmódban.
A négyzetháló és a 3:2 képhatár nem jelenik meg a rögzített
képeken.
Sample
This manual is suitable for devices