Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 111 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 111 of 226
109
Néhány felvételi módszer
Az eredeti kép mentésének beállítása
Amikor állóképeket készít a Szín kiválasztás vagy a Színcsere
üzemmódban, az átalakított kép mellett beállíthatja az eredeti kép
mentését is.
1
Válassza az [Eredeti mentve]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
menüben a
vagy
gombbal válassza az
[Eredeti mentve] lehet
ő
séget.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Be] vagy [Ki] lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Ha az [Eredeti mentve] beállítása [Be]:
- Csak az átalakított kép jelenik meg az LCD-kijelz
ő
n,
amikor a Szín kiválasztás vagy a Színcsere üzemmódban
készít felvételt.
- A Szín kiválasztás vagy a Színcsere üzemmódban
készített felvétel után az átalakított kép ellen
ő
rizhet
ő
az LCD-kijelz
ő
n.
Ha ekkor törli a képet, az átalakított képpel együtt az
eredeti kép is törl
ő
dik. Kell
ő
körültekintéssel járjon el
a képek törlésénél.
- A képek egymás utáni számozást kapnak. Az eredeti
képek kisebb számot kapnak, míg a színválasztással
vagy színcserével átalakított képek a következ
ő
számot.
- Mivel minden felvételnél két kép rögzítésére kerül sor,
a lehetséges felvételek száma mintegy a fele lesz
a funkció [Ki] beállításánál jelzett számnak.
Sample
This manual is suitable for devices