Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 11 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 226
El
ő
készítés
9
Els
ő
lépések
1.
Csúsztassa el a fed
ő
lapot (
a
), majd nyissa fel (
b
).
2.
Helyezze be az akkumulátort.
• Amikor a megfelel
ő
helyre ér, bekattan.
3.
Helyezze be a memóriakártyát, amíg a helyére nem
kattan.
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése
A behelyezés el
ő
tt ügyeljen a memóriakártya helyes irányára.
A helytelenül behelyezett memóriakártya károsíthatja a fény-
képez
ő
gépet, és a fényképez
ő
gép nem fogja felismerni azt.
Kártya hátoldala
• Ellen
ő
rizze, hogy az írásvédelmi
kapcsoló nyitott állapotban
van (csak SD és SDHC
memóriakártya esetén).
• Ellen
ő
rizze a kártya megfelel
ő
irányát.
Írásvédelmi kapcsoló
(csak SD és SDHC memóriakártya esetén)
Sample
This manual is suitable for devices