Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 99 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 226
97
Forskellige optagelsesmetoder
Indstil eksponeringskompensationen til en positiv værdi, for at undgå
at motivet bliver for mørkt, hvis det belyses bagfra eller tages mod
en lys baggrund. Indstil eksponeringskompensationen til en negativ
værdi, for at undgå at motivet bliver for lyst under optagelse om natten,
eller når det tages mod en mørk baggrund.
Sådan annulleres eksponeringskompensationen
Indstil kompensationsværdien til [0].
Justering af eksponeringskompensationen
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Juster eksponeringen.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge
og knappen
eller
til at justere indstillingen.
3.
Tryk på knappen
.
Eksponeringsskift kan indstilles/annulleres i filmtilstand
(s. 79)
.
Sample
This manual is suitable for devices