Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 98 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 226
96
Sådan annulleres AE-låsen
Tryk på knappen
.
Du kan fastlåse blitzeksponeringen, så eksponeringsindstillingerne
bliver korrekt angivet uanset motivets komposition.
Sådan annulleres FE-låsen
Tryk på knappen
.
AE-låsen kan også indstilles/annulleres i filmtilstand
(s. 79)
.
Du kan bruge FE-låsen, når du bruger blitz.
Fastlåsning af blitzeksponerings-
indstillingen (FE-lås)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Tænd LCD-skærmen.
2
Tryk på knappen
, og vælg
(Flash Til).
3
Ret kameraet mod det motiv, du vil fastlåse
eksponeringen på.
4
Tryk udløserknappen halvt ned, og tryk på
knappen
.
En forberedende blitz udløses, og
vises.
5
Drej kameraet tilbage til hovedmotivet, og tryk
udløserknappen helt ned.
Sample
This manual is suitable for devices