Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 97 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 226
95
Forskellige optagelsesmetoder
Sådan annulleres AF-låsen
Tryk på knappen
/
.
Du kan indstille eksponering og fokus hver for sig. Dette er effektivt,
hvis kontrasten mellem motivet og baggrunden er for stor, eller hvis
motivet er belyst bagfra.
Når der optages med fokuslås eller AF-lås og LCD-skærm,
bliver optagelsen nemmere, hvis du indstiller [AF område] til
[Center]
(s. 89)
, da kameraet så kun fokuserer ved hjælp af
AF-rammen i midten.
AF-låsen er praktisk, fordi du kan slippe udløserknappen, når
du komponerer billedet. Desuden forbliver AF-låsen aktiv,
efter at billedet er taget, så du kan tage endnu et billede med
samme fokusering.
AF-rammen vises ikke i filmtilstand.
Hvis du tager billeder gennem glas, skal du holde kameraet
så tæt på glasset som muligt ved optagelsen for at undgå
refleksioner fra glasset.
Fastlåsning af eksponeringsindstillingen
(AE-lås)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Tænd LCD-skærmen.
2
Tryk på knappen
, og vælg
(Flash Fra).
3
Ret kameraet mod det motiv, du vil fastlåse
eksponeringen på.
4
Tryk udløserknappen halvt ned, og tryk på
knappen
.
Ikonet
vises.
5
Drej kameraet tilbage til hovedmotivet, og tryk
udløserknappen helt ned.
Sample
This manual is suitable for devices