Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 96 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 226
94
Det kan være vanskeligt at fokusere på følgende motivtyper.
• Motiver med meget lav kontrast i forhold til omgivelserne
• Motiver med en blanding af fjerne og nære objekter
• Motiver med meget lyse genstande midt i billedet
• Motiver, der bevæger sig hurtigt
• Motiver, der befinder sig bag glas
Optagelse med fokuslås
Fokuslås kan bruges i alle optagelsestilstande.
Optagelse med AF-lås
Optagelse af motiver, der er vanskelige
at fokusere på (Fokuslås, AF-lås)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Drej kameraet, så et motiv med samme
fokusafstand som hovedmotivet centreres
i søgeren eller AF-rammen på LCD-skærmen.
2
Tryk udløserknappen halvt ned, og komponer
billedet igen.
3
Tryk udløserknappen helt ned for at tage
billedet.
1
Tænd LCD-skærmen.
2
Drej kameraet, så et motiv med samme
fokusafstand som hovedmotivet er centreret
i AF-rammen.
3
Tryk udløserknappen halvt ned, og tryk på
knappen
/
.
Ikonet
vises.
4
Drej kameraet igen for at komponere billedet
som ønsket, og tag billedet.
Sample
This manual is suitable for devices