Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 95 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 226
93
Forskellige optagelsesmetoder
3.
Tryk på knappen
igen.
Kameraet forlader tilstanden
Søg ansigt, og hovedmotivets
ansigtsramme (
) skifter til hvid.
Rammen følger fortsat motivet inden
for bestemte grænser.
2
Optag.
1.
Tryk udløserknappen halvt ned.
Hovedmotivets ansigtsramme (
) skifter til
.
2.
Tryk udløserknappen helt ned for at optage.
I følgende tilfælde annulleres tilstanden Søg ansigt.
- Når kameraet slukkes og tændes igen.
- Ved brug af den digitale zoom.
- Når der trykkes på knappen
MENU
for at få vist menuen.
- Når et valgt ansigt ikke kan følges i flere sekunder.
- Når LCD-skærmen slukkes.
Sample
This manual is suitable for devices