Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 94 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 226
92
Når fokus er fastlåst på et motivs ansigt, kan rammen indstilles til at
følge motivet inden for et vist område.
Valg af et ansigt, der skal fokuseres på
(Vælg og følg ansigt)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Før du bruger funktionen Søg og følg ansigt, skal du konfigurere
følgende indstillinger.
-
Indstil AF område til [Søg ansigt]
(s. 89)
.
-
Knyt funktionen
(Søg og følg ansigt) til knappen
(s. 112)
.
1
Vælg et ansigt, du vil fokusere på.
1.
Tryk på knappen
, når et ansigt
registreres.
Tilstanden Søg ansigt aktiveres,
og der vises en grøn ansigtsramme
(
) om hovedmotivet. Selvom
motivet bevæger sig, vil rammen
følge motivet inden for bestemte
grænser.
2.
Vælg den person, du vil fokusere på.
Når der er registreret flere ansigter,
kan du flytte ansigtsrammen til
et andet ansigt ved at trykke
på knappen
eller
.
Ansigtsrammen vises kun, hvis
der registreres et ansigt.
Hvis du holder knappen
DISP.
nede,
vises ansigtsrammer (op til 35)
om alle de registrerede ansigter
(grøn: hovedmotivs ansigt,
hvid: registrerede ansigter).
Du kan annullere tilstanden Søg
ansigt ved at trykke på knappen
.
Ansigtsramme
Ansigtsramme
Sample
This manual is suitable for devices