Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 93 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 226
91
Forskellige optagelsesmetoder
Ændring af størrelsen på AF-rammen
Når [AF område] er indstillet til [Center], kan størrelsen på
AF-rammen ændres, så den svarer til motivet. Vælg [Lille] for at
begrænse fokuseringsrammen til et lille motiv eller for at fokusere
på et bestemt område på motivet.
1
Vælg [AF ramme Str.].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [AF ramme
Str.].
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Normal] eller [Lille].
2.
Tryk på knappen
.
Indstillingen konfigureres til [Normal], når den digitale zoom
eller den digitale telekonverter bruges.
Sample
This manual is suitable for devices