Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 92 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 226
90
[Søg ansigt] kan ikke bruges, når LCD-skærmen er slukket.
AF-rammen vises som følger, når udløserknappen trykkes
halvt ned.
Funktionen Søg ansigt
• Der vises op til tre rammer de steder, hvor kameraet registrerer
ansigter. På det tidspunkt vises den ramme, som kameraet
vurderer som hovedmotivet, med hvidt, mens alle de øvrige er grå.
Når udløserknappen trykkes halvt ned, og fokus indstilles, kan der
blive vist op til ni grønne AF-rammer.
• Kameraet bruger funktionen [AiAF] i stedet for [Søg ansigt], hvis
der ikke vises en hvid ramme, men kun grå rammer, eller hvis det
ikke registrerer et ansigt.
• Kameraet kan fejlagtigt identificere andet end menneskeansigter
som et ansigt.
• I visse situationer bliver ansigter muligvis ikke identificeret.
Eksempler:
- Hvis ansigterne er meget små, store, mørke eller lyse i forhold
til resten af billedet.
- Ansigter, der vises i profil eller diagonalt, eller ansigter, hvor
trækkene er delvist skjult.
- Grøn
:
I fokus
- Gul
:
Problemer med at fokusere
(AF område indstillet til [Center])
- Ingen AF-ramme :
Problemer med at fokusere (AF område
indstillet til [Søg ansigt] eller [AiAF])
Sample
This manual is suitable for devices