Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 91 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 226
89
Forskellige optagelsesmetoder
AF-rammen angiver det område i kompositionen, som kameraet
fokuserer på.
Skift mellem fokuseringstilstande
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Søg
ansigt
Kameraet registrerer et ansigt og indstiller fokus,
eksponering*
1
og hvidbalance*
2
. Desuden måler
kameraet motivet, så ansigtet belyses korrekt, når
blitzen udløses. Hvis der ikke registreres et ansigt,
foretages optagelsen med [AiAF].
*1
Kun ved måletilstanden Evaluerende
(s. 98)
.
*2
Kun i
(s. 100)
(Ingen
ramme)
AiAF
Kameraet registrerer motivet og fremhæver de
AF-områder ud af 9 tilgængelige punkter, som
kameraet bruger til at bestemme fokus.
Center
AF-rammen fastlåses i centrum.
Det anbefales, når hovedmotivet er placeret midt
i billedet. Du kan ændre AF-rammens størrelse
(s. 91)
.
1
Vælg [AF område].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [AF område].
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
en indstilling for AF-rammen.
2.
Tryk på knappen
.
Se
Ændring af størrelsen på
AF-rammen
(s. 91)
.
Sample
This manual is suitable for devices