Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 90 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 226
88
Sådan annulleres kontrol af fokus
Tryk udløserknappen halvt ned.
3
Optag.
Det optagede billede vises.
Rammen vises på følgende måde.
Den orange ramme gør det muligt at ændre visningsstørrelsen,
visningspositionen og visningsrammen
(s. 117)
.
Billedet slettes, hvis du trykker på knappen
, mens billedet
vises
(s. 17)
. Når billedet vises forstørret nederst til højre,
slettes det imidlertid ikke, når du trykker på knappen
.
Du kan også kontrollere fokuseringen i afspilningstilstand
(s. 116)
.
Optaget billede
Den orange rammes
Rammefarve
Indhold
Orange
Viser en del af billedet nederst til højre.
Hvid
Vises omkring fokuseringspunktet.
Sample
This manual is suitable for devices