Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 9 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 226
7
Startvejledning
Klargøring
Optagelse af stillbilleder
Visning af stillbilleder
Sletning
Udskrivning
Integrering af datoen i billeddataene
Optagelse af film
Visning af film
Overførsel af billeder til en computer
Systemkort
Du kan anvende SD-hukommelseskort,
SDHC-hukommelseskort (SD High Capacity),
MultiMediaCards, MMCplus-kort og HC
MMCplus-kort i dette kamera. Disse kort kaldes
under et for hukommelseskort i denne vejledning.
Sample
This manual is suitable for devices