Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 89 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 226
87
Forskellige optagelsesmetoder
Kontrol af fokus og ansigtsudtryk lige efter
optagelsen (Fokus tjek)
Du kan kontrollere fokus på billeder, du har taget. Du kan også let
kontrollere personers ansigtsudtryk og se, om de har lukkede øjne,
da der vises en ramme på størrelse med ansigtet, når AF område er
indstillet til [Søg ansigt], og der tages et foto. Det anbefales på forhånd
at indstille [Vis billede] i menuen
til [Lås].
I følgende tilfælde forstørres fokuseringspunktet ikke:
- Når [Søg ansigt] er valgt, men der ikke registreres et ansigt,
eller ansigtet er for stort i forhold til hele skærmen.
- Når motivet ikke er i fokus.
- Ved brug af den digitale zoom.
- Når LCD-skærmen ikke bruges til at vise billedet.
- Når billedet vises på en tv-skærm.
1
Vælg [Visningsinfo].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [Visningsinfo].
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
[Fokus tjek].
2.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices