Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 88 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 226
86
Du kan bruge zoom til den viste AF-ramme for at kontrollere fokus
under eller lige efter en optagelse.
Zoom af AF-ramme og optagelse
Når [AF område] er indstillet til [Søg ansigt] eller [Center], kan du
zoome ind og ud på AF-rammen for at kontrollere fokus, mens du tager
et billede. Hvis du vil have personers ansigtsudtryk med, skal du
indstille [AF område] til [Søg ansigt]. Hvis du vil kontrollere fokus under
optagelse i makrotilstand, skal du indstillet [AF område] til [Center].
Kontrol af fokus og ansigtsudtryk
(Fokus tjek)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Vælg [AF punkt zoom].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [AF punkt zoom].
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Til].
2.
Tryk på knappen
.
3
Tryk udløserknappen halvt ned.
Billedet forstørres som følger afhængigt af indstillingen for AF
område
(s. 89)
.
4
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
[Søg ansigt]: Det ansigt, som kameraet registrerer som
motivet, forstørres.
[Center]:
Den midterste del af LCD-skærmen forstørres.
Sample
This manual is suitable for devices