Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 87 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 226
85
Forskellige optagelsesmetoder
7.
Brug knappen
eller
til at vælge
eller
.
8.
Tryk på knappen
.
: Vandret fra venstre mod højre
: Vandret fra højre mod venstre
2
Tag det første billede
i sekvensen.
Eksponering og hvidbalance
indstilles og fastlåses til det
første billede.
3
Tag det næste billede, så det overlapper det
første billede.
Du kan trykke på knappen
eller
for at vende tilbage til
skærmbilledet med det forrige optagede billede og tage det om.
Hvis der er små afvigelser i den overlappende del af billedet,
kan det rettes, når du kombinerer billederne på computeren.
4
Gentag proceduren for at optage yderligere
billeder.
En sekvens kan indeholde op til 26 billeder.
5
Tryk to gange på knappen
efter det sidste
billede.
Du kan ikke få vist billederne på et tv, når du optager
i tilstanden Kombiner billed.
Indstillingerne for det første billede gælder for det andet
billede og derefter.
Brug PhotoStitch, et program der følger med, til at samle
billederne på en computer.
Sample
This manual is suitable for devices