Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 86 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 226
84
Funktionen Kombiner billed kan bruges til at tage billeder, der
overlapper hinanden, og som senere kan kombineres til et
panoramabillede på en computer.
Optagelse af panoramabilleder
(Kombiner billed)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Vælg en optagelsesretning.
1.
Drej funktionsvælgeren til
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge
.
4.
Tryk på knappen
.
5.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [Kombiner
billed].
6.
Tryk på knappen
.
De overlappende dele
på flere tilstødende billeder
kan samles, så de udgør et
enkelt panoramabillede.
Sample
This manual is suitable for devices