Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 85 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 226
83
Forskellige optagelsesmetoder
Ændring af optagelsesintervallet
(
Interval optagelse)
1
Vælg et optagelses-
interval.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge
og knappen
eller
til at ændre indstillingen.
3.
Tryk på knappen
.
Indikatoren blinker grønt, mens kameraet optager.
Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri eller en
vekselstrømsadapter, da optagelsestiden kan være lang.
Energispareindstillingen
(s. 165)
bestemmer, om LCD-
skærmen slukkes. LCD-skærmen tændes, hvis du bruger
en anden betjeningsknap end knappen ON/OFF eller
udløserknappen.
Den forløbne tid fra starten af optagelsen til slutningen
vises på LCD-skærmen i afspilningstilstand, men den
faktiske afspilningstid er kortere end den viste tid.
Optagelsesvarighed
Sample
This manual is suitable for devices