Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 84 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 226
82
Ændring af opløsning/billedhastighed
Du kan ændre opløsningen, når filmtilstanden er indstillet til
(Standard),
(Farve tone) eller
(Farve swap). Antal billeder pr.
sekund kan indstilles i forhold til opløsningen.
Opløsning og billedhastighed
Billedhastigheden angiver det antal billeder, der optages eller
afspilles i sekundet. Jo højere billedhastighed, desto jævnere ser
bevægelserne ud.
1
Vælg opløsningen.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge
og knappen
eller
til at ændre indstillingen.
3.
Tryk på knappen
.
*1 Standardindstilling.
*2 Vælg
, hvis optagelseslængden skal prioriteres i forhold til kvaliteten.
Du kan optage næsten dobbelt så længe med samme filstørrelse.
*3 Antal billeder under afspilning.
Standard
*
1
640 x 480 pixel, 30 billeder/sek.
Farve tone
*
2
640 x 480 pixel, 30 billeder/sek. LP
Farve swap
320 x 240 pixel, 30 billeder/sek.
Kompakt
160 x 120 pixel, 15 billeder/sek.
Interval optagelse
640 x 480 pixel, 15 billeder/sek.*
3
Se
Hukommelseskort og anslået kapacitet
(s. 211)
.
Se
Billeddatastørrelser (anslået)
(s. 213)
.
Sample
This manual is suitable for devices