Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 83 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 226
81
Forskellige optagelsesmetoder
Det anbefales at bruge et hukommelseskort, der er formateret
i kameraet, til filmoptagelse
(s. 168)
. Det hukommelseskort, der
leveres med kameraet, kan bruges uden yderligere formatering.
Vær opmærksom på følgende under optagelsen.
-
Rør ikke ved mikrofonen
(s. 40)
.
-
Hvis du trykker på en knap, optages lyden af den knap,
du trykker på, også.
-
Kameraet justerer automatisk eksponeringen og
hvidbalancen, så den passer til forholdene under optagelsen.
Vær dog opmærksom på, at de lyde, som fremkommer ved
automatisk justering af eksponeringen, kan komme med på
optagelsen.
De efterfølgende billeder får samme indstillinger for fokusering
og zoom som dem, der er valgt for det første billede.
Juster zoom inden optagelse. Zoomfaktoren for den
kombinerede optiske og digitale zoom vises på LCD-skærmen.
Hvis zoomfaktoren vises med blåt, forringes billedet.
Den digitale zoom kan kun bruges under optagelse
i tilstanden
(Standard).
AE-låsen og eksponeringsskift kan indstilles inden optagelsen.
Dette kan være nyttigt på skipister og på stranden, når
kontrasten mellem motivet og baggrunden er for stor, eller på
steder, hvor der både er lyse og mørke områder i motivet, der
kræver en justering af eksponeringen.
1. Tryk på knappen
.
Eksponeringe låses (AE-lås) og linjen til eksponeringsskift
vises på LCD-skærmen.
2. Brug knappen
eller
til at justere eksponeringen.
Tryk på knappen
igen for at udløse indstillingen.
Indstillingen annulleres også, hvis du trykker på knappen
MENU
eller ændrer indstillingerne for Hvidbalance,
My Colors eller optagelsestilstand.
Hvis du knytter funktionen
til knappen
, kan du
begynde at optage en film ved blot at trykke på knappen
,
også selvom funktionsvælgeren er indstillet til
(s. 112)
.
QuickTime er nødvendig for at afspille film (datatype: AVI/
komprimeringsmetode: Motion JPEG) på en computer
(kun Windows 2000).
Sample
This manual is suitable for devices