Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 82 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 226
80
1
Vælg en optagelsestilstand.
1.
Drej funktionsvælgeren til
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at ændre
indstillingen.
4.
Tryk på knappen
.
Se
Ændring af farver
(s. 105)
for at få oplysninger om, hvordan
du bruger
og
.
2
Optag.
Når du trykker udløserknappen halvt ned, indstilles
eksponering, fokus og hvidbalance automatisk.
Video- og lydoptagelsen begynder samtidigt, når du trykker
udløserknappen helt ned.
Mens du optager, vises optagelsestiden og [
REC.] på
LCD-skærmen.
Når du trykker udløserknappen helt ned igen, standser
optagelsen. Optagelsen stopper automatisk under følgende
omstændigheder.
- Når den længste optagelsestid eller højeste optagelses-
kapacitet er nået.
- Når den indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet
er fyldt.
Sample
This manual is suitable for devices