Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 81 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 226
79
Forskellige optagelsesmetoder
Følgende filmtilstande kan vælges.
Optagelsestiden varierer afhængigt af det anvendte hukommelses-
korts kapacitet.
(s. 212)
*1 Når der bruges et ultrahurtigt hukommelseskort: SDC-512MSH anbefales.
*2 Selvom filstørrelsen ikke er nået op på 4 GB, stopper optagelsen efter en time.
Afhængigt af hukommelseskortets kapacitet og skrivehastighed kan optagelsen
stoppe, inden filstørrelsen når 4 GB, eller optagelsestiden når 1 time.
Optagelse af film
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Standard
Du kan vælge opløsningen og optage, indtil hukommelseskortet
er fyldt*
1
. Der kan anvendes digital zoom i denne tilstand
(s. 60)
.
Maksimal størrelse: 4 GB*
2
/film
Kompakt
Da opløsningen og datastørrelsen er lav, er denne opløsning praktisk,
når film skal sendes vedhæftet e-mail, eller hvis hukommelseskortet
har en lav kapacitet.
Maksimal længde på filmklip: 3 minutter
Farve tone
Farve swap
Du kan lade den angivne farve blive, som den er, og ændre alle
andre til sort og hvid eller ændre en bestemt farve til en anden
farve
(side 105
,
107)
. Som i standardtilstand kan du også vælge
opløsningen og optage, indtil hukommelseskortet er fyldt*
1
.
Maksimal størrelse: 4 GB*
2
/film
Interval optagelse
Vælg et optagelsesinterval (1 eller 2 sek.) for at optage enkeltbilleder
med det pågældende interval. Ved afspilningen komprimeres billeder,
der er optaget over to timer, til 8 minutter (1 sek. interval) eller
4 minutter (2 sek. interval). Du kan optage begivenheder fra et fast
perspektiv, f.eks. en blomst, der springer ud, eller få vist elementer,
der ændrer sig, i kort tid. Der kan ikke optages lyd i denne tilstand.
Maksimal optagelsestid: 2 timer.
Sample
This manual is suitable for devices