Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 80 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 226
78
Om rødøjekorrigering
Når [Rødøje] er indstillet til [Til], gemmes kun korrigerede
billeder på hukommelseskortet.
Hvis området omkring øjnene er rødt, f.eks. pga. rød
øjenskygge, kan området også blive korrigeret. Indstil
[Rødøje] til [Fra], hvis det sker.
På visse billeder kan røde øjne muligvis ikke registreres
automatisk eller korrigeres fuldt ud. I begge tilfælde kan
du korrigere billeder vha. [Rødøje korrigering] i menuen
(Afspilning)
(s. 136)
.
1
Vælg [Flash inst.].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [Flash inst.].
3.
Tryk på knappen
.
2
Angiv blitzindstillingerne.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge et menupunkt.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge en indstilling.
3.
Tryk på knappen
.
Du kan også få vist dette skærmbillede ved at trykke
på knappen
efterfulgt af knappen
MENU
(s. 64)
.
3
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices