Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 8 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 226
Læs her
6
Læs her
Testoptagelse
Før du forsøger at fotografere vigtige motiver, anbefaler vi, at du tager nogle
prøveoptagelser for at sikre, at kameraet fungerer og betjenes korrekt.
Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt
dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert
betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der
resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart
format.
Advarsel mod krænkelse af ophavsretlige regler
Digitalkameraer fra Canon er beregnet til personlig brug og bør aldrig
bruges på en måde, der krænker eller er i modstrid med internationale eller
nationale ophavsretlige regler og love. Det er vigtigt at bemærke, at i visse
situationer kan kopiering af billeder fra forestillinger, udstillinger eller
kommercielle handlinger med et kamera eller andet udstyr opfattes som
brud på copyrightlovgivningen eller andre juridiske rettigheder, selvom
billedet blev taget i personligt øjemed.
Begrænsning af garanti
Se hæftet European Warranty System (EWS), der blev fulgte med
kameraet, for at få oplysninger om garantien på dit kamera.
Se hæftet European Warranty System (EWS) for at få oplysninger om,
hvordan du kommer i kontakt med Canon Kundesupport.
Videoformat
Indstil kameraets videosignalformat til det, der anvendes i dit land, før du
bruger det sammen med en tv-skærm.
Indstilling af sprog
Se
Indstilling af sproget på skærmen
(s. 13)
, hvis du vil ændre
sprogindstillingen.
Kameraets temperatur
Hvis kameraet bruges i længere tid ad gangen, kan det blive varmt.
Vær opmærksom på dette, og tag højde for det, hvis du bruger kameraet
i længere tid.
Om LCD-skærmen
LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknik. Mere end 99,99 %
af pixelene vises i overensstemmelse med specifikationerne. Mindre end
0,01 % af pixelene vises af og til forkert med sorte eller røde prikker.
Det har ingen betydning for det optagede billede og betyder ikke, at der
er opstået en fejl.
Sample
This manual is suitable for devices