Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 79 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 226
77
Forskellige optagelsesmetoder
Sådan annulleres kontinuerlig optagelse
Brug fremgangsmåden i trin 1 til at få vist
.
Du kan foretage detaljerede blitzindstillinger, der passer til
optagelsesforholdene.
1
Tryk på knappen
.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge
.
2
Optag.
Så længe du holder udløserknappen nede, fortsætter kameraet
med at tage billeder.
Optagelsen standser, når du slipper udløserknappen.
Intervallet mellem optagelserne bliver længere, når
kameraets indbyggede hukommelse bliver fyldt op.
Hvis der anvendes blitz, bliver intervallet mellem
optagelserne længere, fordi blitzen skal lades op.
Indstilling af blitzen
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Langsom sync.
Blitzen justeres til langsomme lukkerhastigheder.
Derved reduceres risikoen for, at baggrunden bliver
mørk, når der optages om natten eller indendørs.
Når [Langsom sync.] er indstillet til [Til], kan
kamerarystelser blive et problem. Det anbefales at
bruge et stativ.
Rødøje
Søger automatisk efter og korrigerer røde øjne på
billedet, når blitzen udløses.
Lampe tændt
Rødøjereduktionslampen lyser orange, før blitzen
udløses. Denne funktion mindsker virkningen af det lys,
der reflekteres fra øjnene, og som får dem til at se
røde ud.
Sample
This manual is suitable for devices