Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 78 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 226
76
Med denne indstilling kan du selv vælge indstillinger, f.eks.
eksponeringskompensation, hvidbalance eller My Colors.
I denne tilstand optager kameraet kontinuerligt, mens udløserknappen
holdes nedtrykket. Hvis du bruger det anbefalede hukommelseskort*, kan
du optage kontinuerligt (jævn kontinuerlig optagelse) med et forudindstillet
optagelsesinterval, indtil hukommelseskortet er fyldt
(s. 211)
.
Manuel optagelse
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Vælg manuel tilstand.
1.
Drej funktionsvælgeren til
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge
.
4.
Tryk på knappen
.
Kontinuerlig
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
*Anbefalet hukommelseskort:
Ultrahurtigt SDC-512MSH-hukommelseskort (sælges separat),
som dybdeformateres
(s. 168)
umiddelbart inden optagelsen.
- Undtagen tilstanden
- Dette afspejler de standardoptagelseskriterier, som er fastsat af Canon.
De faktiske resultater kan variere afhængigt af motiv og optagelsesforhold.
- Selv om den kontinuerlige optagelse pludselig stopper, er hukommelseskortet
muligvis ikke fyldt.
Sample
This manual is suitable for devices