Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 75 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 226
73
Forskellige optagelsesmetoder
Forskellige optagelsesmetoder
Når der vælges en optagelsestilstand, der passer til optagelsesforholdene,
justerer kameraet automatisk indstillingerne til optimal optagelse.
Optagelsestilstande til særlige forhold
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Vælg en optagelsestilstand.
1.
Drej funktionsvælgeren til
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til at
vælge en optagelsestilstand.
Når du vil bruge en motivtilstand,
skal du vælge tilstanden
(standardindstilling), trykke på knappen
DISP.
og derefter
bruge knappen
eller
til at vælge den ønskede tilstand.
4.
Tryk på knappen
.
Portræt
Giver en blød effekt, når der tages billeder af
mennesker.
Nat snapshot
Denne indstilling reducerer kamerarystelser, selvom
du ikke bruger stativ, så du kan tage snapshots af
personer i tusmørke eller om natten ved at holde
kameraet med et fast greb.
Sample
This manual is suitable for devices