Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 73 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 226
71
Ofte benyttede optagelsesfunktioner
Øg ISO-følsomheden, hvis du vil anvende en hurtig lukkerhastighed
for at reducere virkningerne af kamerarystelser eller undgå slørede
motiver, eller for at slukke blitzen, når du optager i mørke omgivelser.
Kamerarystelser korrigeres muligvis ikke fuldt ud ved
optagelse med langsomme lukkerhastigheder, f.eks.
ved aftenoptagelser. Brug et stativ under fotografering.
Kraftige kamerarystelser kan muligvis ikke korrigeres
fuldt ud.
Hold kameraet vandret under brug af [Panorer]
(stabiliseringen virker ikke, når kameraet holdes lodret).
Hvis IS mode er indstillet til [Enkelt opt.] eller [Panorer],
eller du skifter til filmoptagelse, skifter indstillingen til
[Kontinuerlig].
Justering af ISO-følsomheden
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Tryk på knappen
.
1.
Brug knappen
eller
til
at ændre ISO-følsomheden.
Du kan fortsætte til næste indstilling,
hver gang du trykker på knappen.
Hvis du vælger
(Auto) eller
(Høj ISO auto), indstilles ISO-
følsomheden til den optimale lysfølsomhed i forhold til lyset,
når du optager. Da følsomheden automatisk øges på mørke
steder, vælger kameraet en hurtigere lukkerhastighed og
reducerer risikoen for kamerarystelser.
Vælg
for at prioritere billedkvalitet.
Hvis
vælges, indstilles ISO-følsomheden til en optimal
værdi i forhold til registrering af bevægelse. Afhængigt af
billedets motiv indstilles følsomheden til en højere* værdi
end for
, og risikoen for uskarpe motiver mindskes.
* Der kan forekomme mere støj på det optagede billede i sammenligning med
.
Sample
This manual is suitable for devices