Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 72 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 226
70
Med funktionen billedstabilisering kan du reducere virkningerne af
kamerarystelser (uskarpe billeder), når du tager billeder af fjerne motiver,
der er forstørret, eller tager billeder i mørke omgivelser uden blitz.
Indstilling af billedstabilisering
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Fra
Kontinuerlig
Du kan kontrollere effekten af billedstabiliseringen
på sløringen i billedet på LCD-skærmen, fordi
billedstabiliseringen kører kontinuerligt. Det gør det
lettere at komponere billederne og fokusere på
motiverne.
Enkelt opt.
IS mode aktiveres først, når udløserknappen trykkes
ned, så de optagede billeder vil være skarpere, end
de ser ud til på LCD-skærmen.
Panorer
Ved denne indstilling stabiliseres kun virkningen på
billedet af kameraets op- og nedgående bevægelse.
Indstillingen anbefales til optagelse af motiver i vandret
bevægelse.
1
Vælg [IS mode].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug i menuen
knappen
eller
til at vælge [IS mode].
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at vælge
en indstilling for billedstabilisering.
2.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices