Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 71 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 226
69
Ofte benyttede optagelsesfunktioner
Omtrentlige værdier for kompressionsindstillinger
(Widescreen)
3.264 x 1.832
Udskrivning på papir i bredformat (du
kan kontrollere kompositionen i højde/
bredde-forholdet 16:9. Områder, der
ikke optages, vises som en sort kant
på LCD-skærmen).
:
Cirkaværdi for opløsning. (M er en forkortelse af megapixel).
* Papirformater varierer fra land til land.
Se
Hukommelseskort og anslået kapacitet
(s. 211)
.
Se
Billeddatastørrelser (anslået)
(s. 213)
.
Ændring af kompression (stillbilleder)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Vælg en kompression.
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge
og knappen
eller
til at ændre indstillingen.
3.
Tryk på knappen
.
Kompression
Formål
Meget fin
Høj kvalitet
Normal
Optagelse af billeder i høj kvalitet
Fin
Optagelse af billeder i normal kvalitet
Normal
Optagelse af mange billeder
Se
Hukommelseskort og anslået kapacitet
(s. 211)
.
Se
Billeddatastørrelser (anslået)
(s. 213)
.
Sample
This manual is suitable for devices