Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 7 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 226
Indholdsfortegnelse
5
Brug af symboler og tegn i denne vejledning
Om denne vejledning
:
Dette symbol angiver, at teksten handler om forhold, som kan
påvirke kameraets funktioner.
:
Dette symbol angiver yderligere emner, der supplerer de
grundlæggende betjeningsprocedurer.
Forklaringerne i denne vejledning er baseret på kameraets
standardindstillinger på købstidspunktet.
Specifikationerne kan ændres uden varsel. Illustrationerne og
skærmbillederne i denne vejledning kan derfor se anderledes ud
end på kameraet.
66
Du kan indstille intervallet og det ønskede antal billeder på forhånd.
* Dette kan variere, afhængigt af indstillingerne for Dette kamera (s. 177).
Brug af selvudløseren
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
10 sec. selvudløser: Tager billedet, 10 sekunder efter du har trykket
på udløserknappen.
Selvudløserlampens og -lydens hastighed øges, 2 sekunder før
lukkeren udløses.
2 sec. selvudløser: Tager billedet, 2 sekunder efter du har trykket på
udløserknappen.
Når der trykkes på udløserknappen, bipper selvudløseren hurtigt*,
selvudløserlampen blinker, og udløseren aktiveres 2 sekunder
senere.
Costum Timer: Du kan ændre intervallet (0-10, 15, 20, 30 sek.) og
antallet af billeder (1-10).
Selvudløseren bipper hurtigt, 2 sekunder inden lukkeren udløses,
når [Interval] er indstillet til 2 sekunder eller mere. Selvudløseren
bipper kun inden første optagelse, hvis [Optagelser] er indstillet til
en værdi højere end 1.
Funktionsvælgers position
Ikke alle funktioner kan
bruges i alle optagelses-
tilstande. Hvis andet ikke
er angivet, kan funktionen
bruges i alle tilstande.
Optagelse (
)/Film (
)/
Afspilning (
)
Sample
This manual is suitable for devices