Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 69 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 226
67
Ofte benyttede optagelsesfunktioner
Indstilling af interval og antal optagelser (
)
1
Vælg [Selvudløser].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Selvudløser] i menuen
.
3.
Tryk på knappen
.
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Interval] eller [Optagelser],
og rediger indstillingerne med
knappen
eller
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Tryk på knappen
.
Der sker følgende, hvis [Optagelser] er indstillet til 2 eller flere
optagelser.
- Eksponeringen og hvidbalancen låses ved den indstilling,
der er valgt for første optagelse.
- Hvis der anvendes blitz, bliver intervallet mellem
optagelserne længere, fordi blitzen skal lades op.
- Intervallet mellem optagelserne kan blive længere, når
kameraets indbyggede hukommelse er fyldt op.
- Optagelsen stopper automatisk, hvis hukommelseskortet
bliver fyldt.
Sample
This manual is suitable for devices