Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 68 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 226
66
Du kan indstille intervallet og det ønskede antal billeder på forhånd.
* Dette kan variere, afhængigt af indstillingerne for Dette kamera
(s. 177)
.
Sådan annulleres selvudløseren
Tryk på knappen
, og brug knappen
eller
til at vælge
.
Brug af selvudløseren
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
10 sec. selvudløser: Tager billedet, 10 sekunder efter du har trykket
på udløserknappen.
Selvudløserlampens og -lydens hastighed øges, 2 sekunder før
lukkeren udløses.
2 sec. selvudløser: Tager billedet, 2 sekunder efter du har trykket på
udløserknappen.
Når der trykkes på udløserknappen, bipper selvudløseren hurtigt*,
selvudløserlampen blinker, og udløseren aktiveres 2 sekunder
senere.
Costum Timer: Du kan ændre intervallet (0-10, 15, 20, 30 sek.) og
antallet af billeder (1-10).
Selvudløseren bipper hurtigt, 2 sekunder inden lukkeren udløses,
når [Interval] er indstillet til 2 sekunder eller mere. Selvudløseren
bipper kun inden første optagelse, hvis [Optagelser] er indstillet til
en værdi højere end 1.
1
Tryk på knappen
.
1.
Brug knappen
eller
til at
skifte selvudløsertilstand.
Hvis du trykker på knappen
MENU
,
når dette skærmbillede vises, kan
du indstille intervallet og antallet af
billeder, som når Costum Timer er
valgt
(s. 67)
.
2
Optag.
Selvudløserlampen blinker*, når udløserknappen trykkes
helt ned.
* Når du bruger blitzen ved at indstille [Lampe tændt] til [Til] i [Flash inst.]
(s. 77)
, lyser selvudløserlampen konstant i de sidste 2 sekunder.
Sample
This manual is suitable for devices