Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 67 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 226
65
Ofte benyttede optagelsesfunktioner
Sådan annulleres makrotilstand
Tryk på knappen
/
, og brug knappen
eller
til at vælge
(Normal).
1
Tryk på knappen
/
.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge
eller
.
Brug LCD-skærmen til at komponere nærbilleder i tilstanden
Makro, da billedet i søgeren kan afvige fra det optagede
billede.
Brug af blitz i tilstanden Makro kan medføre, at billedets
kanter bliver mørke.
Sample
This manual is suitable for devices