Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 65 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 226
63
Ofte benyttede optagelsesfunktioner
Du kan tage billeder af motiver, der finder sig 3-10 cm fra objektivets
front ved maksimal tele. Med digital zoom er billedområdet 8,8 mm x
6,5 mm ved maksimal zoom (ca. 4 gange).
3
Juster visningsvinklen vha.
zoomknappen, og tag
billedet.
og zoomfaktoren vises på
LCD-skærmen.
Billedet kan se grovkornet ud
afhængigt af den valgte opløsning
(ikonet
og zoomfaktoren vises
med blåt).
Forstørret optagelse af nærbilleder
(Digital Makro)
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
1
Vælg Digital Makro.
1.
Drej funktionsvælgeren til
.
2.
Tryk på knappen
.
3.
Brug knappen
eller
til
at vælge
.
4.
Tryk på knappen
.
2
Vælg afstanden med zoomknappen, og tag
billedet.
Zoomfaktoren vises på LCD-skærmen.
Sample
This manual is suitable for devices