Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 64 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 226
62
Optagelse med digital telekonverter
Den digitale telekonverterfunktion bruger digital zoom til at opnå
samme effekt som en telekonverter (et objektiv, der bruges til
teleoptagelse).
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Standard].
2.
Tryk på knappen
.
3
Tryk zoomknappen mod
,
og tag billedet.
Indstillingen for kombineret digital og
optisk zoom vises på LCD-skærmen.
Billedet kan se grovkornet ud
afhængigt af den valgte opløsning
(zoomfaktoren vises med blåt).
Tryk zoomknappen mod
for at
zoome ud.
1
Vælg [Digital Zoom].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Digital Zoom] i menuen
.
2
Accepter indstillingen.
1.
Brug knappen
eller
til at
vælge [1.6x] eller [2.0x].
2.
Tryk på knappen
.
Sample
This manual is suitable for devices