Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 63 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 226
61
Ofte benyttede optagelsesfunktioner
Optagelse med digital zoom
Sikkerhedsområde for zoom
Dette kamera er udstyret med funktionen Sikkerhedszoom, der skif-
ter fra optisk zoom til digital zoom uden ophold, indtil billedkvaliteten
går tabt ved en given indstilling for opløsning. Ikonet
vises ved
den maksimale zoomindstilling, inden billedkvaliteten går tabt, og du
kan øge zoomgraden yderligere ved igen at skubbe zoomknappen
mod ikonet
. Sikkerhedsområdet for zoom ændres i forhold til
indstillingen for opløsning som vist herunder.
Sikkerhedszoomfaktor
Område uden forringelse
Område med forringelse
Digital zoom kan ikke bruges, når LCD-skærmen er slukket.
Digital zoom kan ikke anvendes i tilstanden
(Datomærke)
eller
(Widescreen).
1
Vælg [Digital Zoom].
1.
Tryk på knappen
.
2.
Brug knappen
eller
til at
vælge [Digital Zoom] i menuen
.
Opløsning
Optisk zoom
Digital Zoom
Sample
This manual is suitable for devices