Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 62 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 226
60
Ofte benyttede optagelsesfunktioner
Zoom kan justeres fra 38 mm til 114 mm (brændvidde) modsvarende
35-mm film.
Du kan tage billeder med en kombination af digital zoom og optisk
zoom. Der er følgende tilgængelige optagelseskarakteristika og
brændvidder (svarende til 35-mm film):
Optagelse med optisk zoom
1
Tryk zoomknappen mod
eller
.
Vidvinkel:
Zoomer ud fra motivet.
Tele:
Zoomer ind på motivet.
Brug af digital zoom/digital telekonverter
Tilgængelige optagelsestilstande
s. 220
Valg
Brændvidde
Optagelseskarakteristika
Standard
38 – 456 mm
Gør det muligt at optage med en
zoomfaktor på op til 12x med en
kombination af digital og optisk zoom.
Fra
38 – 114 mm
Der optages uden brug af digital zoom.
1.6x
60,8 – 182,4 mm
Digital zoom er fast ved den valgte
zoomfaktor, og brændvidden skifter til
maksimal tele. Giver mulighed for en
hurtigere lukkerhastighed og mindre risiko
for kamerarystelser end ved optagelser
taget fra samme vinkel med [Standard]
eller [Fra].
2.0x
76 – 228 mm
Sample
This manual is suitable for devices