Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 61 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 226
59
Grundlæggende funktioner
Justering af LCD-skærmens lysstyrke
LCD-skærmens lysstyrke kan ændres på følgende to måder.
• Ændring af indstillingerne vha. menuen Opsætning
(s. 55)
• Ændring af indstillingerne vha. knappen DISP. (funktionen
LCD-skærm med højeste lysstyrke)
Du kan indstille LCD-skærmen til den højeste lysstyrke uanset
den indstilling, der er valgt i menuen Opsætning, ved at trykke på
knappen
DISP.
i mere end ét sekund.*
* Du kan ikke ændre LCD-skærmens lysstyrke med denne funktion, hvis du allerede
har valgt den højeste indstilling i menuen Opsætning.
Indstillingen for LCD-skærmen (tændt eller slukket) bevares,
når kameraet slukkes.
LCD-skærmen indstilles til informationsvisning i tilstanden
,
,
,
,
eller filmtilstand.
LCD-skærmen indstilles altid til informationsvisning
i tilstandene
,
,
,
,
,
.
LCD-skærmen skifter ikke til detaljeret visning eller
fokuskontrol under forstørret visning
(s. 114)
eller
indeksvisning
(s. 115)
.
- Tryk på knappen
DISP.
igen i mere end 1 sekund for at gendanne
den tidligere indstilling af lysstyrken.
- Næste gang, du tænder kameraet, har LCD-skærmen den
lysstyrke, der er valgt i menuen Opsætning.
Natskærm
Kameraet gør automatisk LCD-skærmen lysere, når der optages
under mørke forhold, så lysstyrken passer til motivet, og motivet
bliver nemmere at indramme (indstillingen kan ikke slås fra).
• Selvom der er støj på billedet, eller motivets bevægelser er uregelmæssige på LCD-
skærmen, får det ingen indflydelse på det optagede billede. Den lysstyrke, billedet
har på skærmen, adskiller sig fra den lysstyrke, som det faktiske billede får.
Sample
This manual is suitable for devices