Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 60 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 226
58
Skift af informationsvisning
Du kan skifte mellem informationsvisningen på LCD-skærmen,
hver gang du trykker på knappen
DISP.
Der er flere oplysninger
i
Oplysninger, der vises på LCD-skærmen og i menuerne
(s. 48)
.
(Følgende skærmbilleder vises, når der tages billeder i tilstanden
).
Optagelsestilstand
Afspilningstilstand, Vis billede
(lige efter optagelse)
Brug af LCD-skærmen
*1 Kun afspilningstilstand
*2 Kun stillbilleder
Ingen informationsvisning
Informationsvisning
Fra
Ingen informationsvisning
Normal*
1
Fokus tjek*
2
Detaljeret
Sample
This manual is suitable for devices