Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 6 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 226
Indholdsfortegnelse
4
Tilknytning af lydmemoer til billeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Optagelse af lyd alene (Lyd optager). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
Beskyttelse af billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Sletning af alle billeder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Udskrifts/overførselsindstillinger
156
Angivelse af DPOF-udskriftsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Angivelse af DPOF-overførselsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . .
163
Konfiguration af kamera
165
Aktivering af energisparefunktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
Indstilling af verdensur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
Formatering af hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
Nulstilling af billednummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Oprettelse af en billeddestination (Folder). . . . . . . . . . . . . . . .
172
Indstilling af funktionen
Auto rotering . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174
Gendannelse af indstillingernes standardværdier . . . . . . . . . .
175
Tilslutning til et tv
176
Optagelse/afspilning med et tv-apparat . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176
Tilpasning af kameraet (indstillinger for Dette kamera)
177
Ændring af indstillinger for Dette kamera. . . . . . . . . . . . . . . . .
177
Registrering af indstillinger for Dette kamera. . . . . . . . . . . . . .
178
Fejlfinding
180
Liste over meddelelser
190
Appendiks
194
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
Forholdsregler ved håndtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Brug af en vekselstrømsadapter (sælges separat) . . . . . . . . .
202
Brug af ekstern blitz (sælges separat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
Behandling og vedligeholdelse af kameraet . . . . . . . . . . . . . .
205
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
Indeks
216
Funktioner i de enkelte optagelsestilstande
220
Sample
This manual is suitable for devices