Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 59 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 226
57
Grundlæggende funktioner
Print metode
Du kan ændre printerens tilslutningsmetode. Der er normalt ingen grund til
at ændre indstillingerne, men vælg
, når du udskriver et billede, der er
taget i tilstanden
(Widescreen) med helsideindstilling til bredt papir ved
hjælp af en Canon SELPHY CP750/CP740/CP730/CP720/CP710/CP510/
CP520 Compact Photo Printer. Da denne indstilling gemmes, selv når
strømmen slukkes, skal du sørge for at sætte indstillingen tilbage til [Auto],
når du skal udskrive andre billedstørrelser. (Den kan imidlertid ikke
ændres, når printeren er tilsluttet).
Menuen Dette kamera
Menupunkt
Indhold
Side
Tema
Vælger et fælles tema for hver af
indstillingerne for Dette kamera.
s. 177
Opstart billede
Vælger det billede, der vises, når
kameraet tændes.
Opstart lyd
Indstiller den lyd, der afspilles, når
kameraet tændes.
Betjenings lyd
Indstiller den lyd, der afspilles, når
du bruger alle andre knapper end
udløserknappen.
Selvudløser lyd
Indstiller den lyd, der afspilles, to sekunder
før lukkeren udløses i selvudløsertilstand.
Lukker lyd
Indstiller den lyd, der afspilles, når udløser-
knappen trykkes ned. Der er ingen lukker-
lyd i forbindelse med film.
Indholdet af menuen
Dette kamera
(Fra)/
*/
/
* Standardindstilling
Sample
This manual is suitable for devices