Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 58 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 226
56
Visning af ur
0–5*–10 sek./
20 sek./30 sek./
1 min./2 min./
3 min.
s. 45
Formater
Du kan også vælge dybdeformatering
(s. 168)
.
Filnummerering
Kontinuerlig*/
Autoreset
s. 170
Opret folder
s. 172
Opret ny folder
Afkrydsning (Til)/
ingen afkryds-
ning (Fra)
Auto opret
Fra*/Daglig/
Mandag–Søndag/
Måndelig
(tidspunkt kan
også indstilles)
Auto rotering
Til*/Fra
s. 174
Obj. lukket
1 minut*/
0 sekunder
Indstiller, hvor længe der går, inden
objektivet trækkes tilbage ved skift fra
optagelsestilstand til afspilningstilstand.
Sprog
s. 13
Video System
NTSC/PAL
s. 176
Print metode
Auto*/
s. 57
Nulstil alt
s. 175
Menupunkt
Indstillinger
Side/Emne
Sample
This manual is suitable for devices