Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 55 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 226
53
Grundlæggende funktioner
Flash inst.
s. 77
Langsom sync.
Til/Fra*
Rødøje
Til/Fra*
Lampe tændt
Til*/Fra
Selvudløser
Interval: 0-10*, 15, 20, 30 sek.
Optagelser: 1–3*–10
s. 66
AF-hjælpe lys
Til*/Fra
s. 184
Vis billede
Fra/2*-10 sekunder/Lås
Du kan angive,
hvor længe bille-
derne skal vises
efter optagelsen
(s. 15)
.
Visningsinfo
Fra*/Detaljeret/Fokus tjek
s. 87
Gem original
Til/Fra*
s. 109
Auto kategori
Til*/Fra
s. 111
Display
s. 110
(stillbillede)
Fra*/Gitter/3:2 Guide/Begge
(film)
Fra*/Gitter
IS mode
s. 70
(stillbillede)
Kontinuerlig*/Enkelt opt./
Panorer/Fra
(film)
Kontinuerlig*/Fra
Vælg
knappen
*/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
s. 112
Kombiner billed
s. 84
Menupunkt
Indstillinger
Side/Emne
Sample
This manual is suitable for devices