Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 54 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 226
52
Optagelsestilstand
Menuen FUNC.
Menuen Rec.
Menupunkt
Side
Optagelsestilstand
side 14
,
22
,
43
(stillbillede)
(film)
Menupunkt
Side
Eksponerings-
kompensation
•••
s. 97
Tilstanden Langsom
lukker
•••
s. 99
Hvidbalance
s. 100
My Colors
s. 103
Målingstilstand
s. 98
Kompression
s. 69
Optagelseinterval
(film)
(
valgt)
s. 83
Rec. Pixels
(Still Billede)
(
når datoen ikke er indstillet)
s. 68
Rec. Pixels (Film)
s. 82
Menupunkt
Indstillinger
Side/Emne
AF område
Søg ansigt*/AiAF/Center
s. 89
AF ramme Str.
Normal*/Lille
s. 91
AF punkt zoom
Til/Fra*
s. 86
Digital Zoom
s. 60
(stillbillede)
Standard*/Fra/1.6x/2.0x
(film)
Standard*/Fra
(kun i standardfilmtilstand)
* Standardindstilling
Sample
This manual is suitable for devices