Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 53 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 226
51
Grundlæggende funktioner
Oplysninger om billeder, der er taget med andre kameraer,
vises muligvis ikke korrekt.
Advarsel om overeksponering
I følgende tilfælde vil overeksponerede dele af billedet
blinke.
- Når et billede, der lige er taget, vises på LCD-skærmen
(Detaljeret)
- Hvis visningen Detaljeret bruges i afspilningstilstand
Histogram
Histogrammet er en graf, du kan bruge til at kontrollere billedets
lysstyrke. Jo større overvægt i venstre side af grafen, desto mørkere
er billedet. Jo større overvægt i højre side af grafen, desto lysere er
billedet.
Du kan justere billedets lysstyrke under optagelsen ved at bruge
eksponeringskompensationsfunktionen
(s. 97)
.
Eksempler på histogrammer
Balanceret billede
Mørkt billede
Lyst billede
Sample
This manual is suitable for devices