Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 52 of 226)

Languages: Danish
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 226
50
Afspilningstilstand (Detaljeret)
Følgende oplysninger kan også blive vist sammen med visse billeder.
Oplysninger på skærmen
Indstillingsmetode
q
Print liste
Knappen
eller
MENU
(menuen Print)
r
Auto kategori/Min kategori
(
)
Knappen
MENU
(menuen Optagelse/Afspilning)
s
Kompression (stillbilleder), opløsning
(stillbilleder), film (
)
Knappen
FUNC./SET
(menuen FUNC.)
t
Rødøje korrigering/Ændre str./Trim/
My Colors (
)
Knappen
MENU
(menuen Afspilning)
Billeder med lydmemo (
)
Beskyttelsesstatus (
)
Der er vedhæftet en lydfil i et andet format end WAVE-format.
JPEG-billede, der ikke overholder standarderne i designreglerne
for kamerafilsystemet
(s. 207)
.
RAW-billede
Ukendt datatype
Histogram
t
Optagelsesdato/tid
Den resterende batterikapacitet vises.
Nummer på vist billede/
antal billeder i alt
Mappenummer-
Billednummer
Der vises optagelses-
oplysninger
r
s
Filstørrelse
Opløsning (stillbilleder)
Filmlængde (film)
q
Sample
This manual is suitable for devices